Potrzebujesz przeprowadzić transmisję w internecie? Organizujesz spotkanie, konferencje, koncert, uroczystość, bądź rozgrywki sportowe? Chcesz dotrzeć do odbiorców, a nie możesz zorganizować otwartego eventu?